Platforma tehnoloģiskai brīvībai un inovācijai.

Open Source (Atvērtā koda) programmatūra ir vērtīgs pamatelements pielāgotu risinājumu radīšanai. Uzņēmums Exigen Services Latvia izmanto Open Source programmatūru, kad vien tas iespējams. Tā var radīt ievērojamu izmaksu atšķirību situācijā, kad piegādes prasības var nodrošināt atvērta koda alternatīva, salīdzinājumā ar slēgta koda vai licencētas tehnoloģijas piedāvājumu.

Tomēr bieži atvērtā koda programmatūras izvēli nosaka attīstības brīvība un elastīgākas tehnoloģijas potenciāls. Programmatūras daļu aizstāšana ar optimālām alternatīvām, risinājumu pielāgošana ražošana vidēm, atrodot vispiemērotākos konkrētiem klientiem, un faktiska programmatūras pārveidošana – tas viss ir iespējams. Atvērtais kods nodrošina platformu, kas ir radīta inovācijai un pieļauj tālejošu pielāgošanu atbilstoši klientu vajadzībām.

Atvērtā koda programmatūra tiek plaši izmantota, un tā ir profesionāla izvēle, ko uzņēmumi izmanto savu produktu attīstībai. Iedomājieties Android operētājsistēmu – tā darbojas simtiem miljonos mobilo tālruņu, vai Linux operētājsistēmu, ko izmanto gandrīz visos 500 pasaules visātrākajos superdatoros. Daudz interaktīvo tīmekļa vietņu ir balstītas uz atvērtā avota funkcionalitāti, ko izstrādājuši tādi uzņēmumi kā Yahoo un Facebook.

Uzņēmums Exigen Services Latvia izmanto atvērtā koda programmatūru, lai nodrošinātu klientiem funkcionalitāti, ko piedāvā atvērtā koda datubāzu, lietojumprogrammu servera, meklētājprogrammas, datu zinātnes, prognozējošās analīzes un mašīnmācīšanās risinājumi.

Tehnoloģiju risinājumi


PostgreSQL

Efektīva objektu relāciju sistēma ar uzsvaru uz paplašinājamību un atbilstību standartiem.

https://www.postgresql.org/

MongoDB

Dokumentu datubāze ar mērogojamību un elastību, kas nodrošina augstu pieejamību, efektīvus veidus, kā piekļūt datiem un analizēt tos, kā arī vienkārši lietojamu horizontālo mērogošanu un ģeogrāfisko izplatību.

https://www.mongodb.com/

WildFly

Lietojumprogrammu serveris, kas nodrošina lietojumprogrammas izpildlaika elastīgumu, vieglpiekļuvi un pārvaldību, Java platformas īstenošanu un piemēro Enterprise Edition (Java EE) specifikāciju.

http://wildfly.org/

Tomcat

Java serverī palaižamās programmas konteiners, kas ievieš Java serverī palaižamo programmu, JavaServer Pages, Java Expression Language un Java WebSocket tehnoloģijas.

http://tomcat.apache.org/

SOLR

Ļoti uzticama, mērogojama un pret kļūmēm droša uzņēmumu meklēšanas platforma, kas nodrošina izkliedētu indeksēšanu, replicēšanu un līdzsvarotu vaicājumu veikšanu, automatizētu kļūmjpārlēci un atkopšanu, centralizētu konfigurāciju un citas iespējas.

http://lucene.apache.org/solr/

Apache Camel

Daudzveidīga integrācijas struktūra, kas balstīta uz zināmiem uzņēmuma integrācijas modeļiem.

http://camel.apache.org/

TensorFlow.org

Programmatūras bibliotēka iekārtas informācijas uzglabāšanai ar uzņēmuma lietošanai gatavām iespējām.

https://www.tensorflow.org

R

Statistiskajai skaitļošanai un grafikām paredzētā valoda un vide, kas nodrošina plašu statistisko un grafisko metožu klāstu un ir viegli paplašināma

https://www.r-project.org/

Jupyter Notebook

Uz tīmekļa pārlūkprogrammas bāzes izveidota piezīmju grāmatiņa ar atbalstu interaktīvai datu zinātnei un zinātniskai skaitļošanai visās programmēšanas valodās.

http://jupyter.org/

Pandas

Bibliotēka, kas nodrošina augstas veiktspējas, vienkārši lietojamas datu struktūras un datu analīzes rīkus Python programmēšanas valodai.

http://pandas.pydata.org/

Angular

Uz JavaScript bāzes izveidota priekšgalsistēmas tīmekļa lietojumprogrammas struktūra, ko izmanto lietojumprogrammu veidošanai jebkādam izvietošanas mērķim – tīmeklis, mobilais tīmeklis, vietēja mobilā ierīce un vietējā darbvirsma.

https://angular.io/

Open UI5

JavaScript lietotāja saskarnes bibliotēka, ko izmanto tādu uzņēmuma lietošanai gatavu lietojumprogrammu veidošanai, kas reaģē uz visām ierīcēm un darbojas tīmekļa pārlūkā pēc Jūsu izvēles.

http://openui5.org/

PIEREDZES STĀSTI