Exigen Services izveidotā biznesa vadības sistēma ELDIS ir e-pārvaldes risinājums ar mērķi nodrošināt efektīvu un saskaņotu uzņēmumu darbībai nepieciešamo procesu pārvaldību. Risinājums piedāvā instrumentus uzskaitei, analizēšanai, plānošanai, optimizācijai un operatīvai uzņēmuma darbības pārraudzīšanai. Tas palīdz atvieglot lēmumu pieņemšanu vadītājiem būtiskos uzņēmuma pārvaldes procesos: dokumentu pārvaldība, personāla pārvalde, klientu attiecību pārvalde, transporta pārvalde. Risinājums ir piemērots gan valsts organizācijām, gan privātiem uzņēmumiem.

Biznesa ieguvumi:

  • Efektīvi un saskaņoti uzņēmuma procesi
  • Centralizēta un saskaņota lietvedība
  • Caurspīdība, kas atvieglo lēmumu pieņemšanu vadītājiem

Risinājums ir elastīgs un to viegli pielāgot jebkuras organizācijas specifikai, lielumam un biznesa vajadzībām. Risinājumu izmanto mūsu klienti – Valsts un pašvaldību organizācijas un uzņēmumi finanšu, transporta, mazumtirdzniecības, energo un citās nozarēs – vairāk kā 5000 gala lietotāju Latvijā.

PIEREDZES STĀSTI