Klients: Valsts ieņēmumu dienests

Mūsdienīga informācijas sistēma, kas integrē Nodokļu maksātāju reģistru, nodokļu uzskaites sistēmu un citas sistēmas dažādu nodokļu informācijas apstrādei un nomaksai. Nodokļu IS atbalsta datu apmaiņu ar citu valsts institūciju informācijas sistēmām, piemēram, ar Valsts sociālās apdrošināšanas sistēmu, Centrālās statistikas pārvaldi, Valsts kasi un pašvaldību institūcijām.

Sistēma atbalsta informācijas izguvi un sinhronizēšanu ar citām Eiropas Savienības un valsts sistēmām, piemēram, iedzīvotāju reģ­istriem un uzņēmumiem.

Būtiskākie ieguvumi

  • Sistēma sniedz labumu Latvijas valdībai un iedzīvotājiem, nodrošinot, ka nodokļi tiek aprēķināti, pārraudzīti un nomaksāti sakārtotā veidā.
  • Mūsdienīgs datu noliktavas risinājums nodrošina precīzas nodokļu atskaites, izmantojot integrētu informāciju no dažādām VID datubāzēm, nodokļu maksātāja informācijas analīzi, kā arī vispusīgu nodokļu maksātāju informācijas analīzi, risku analīzi un kontroli, un rada efektīvu vidi budžeta ieņēmumu prognožu plānošanai.
  • Ir atvieglots nodokļu inspektoru darbs un nodrošināta nodokļu maksātāju piekļuve attiecīgajiem datiem.
  • Sistēma dod iespēju veikt tiešo un netiešo nodokļu datu apmaiņu ar citām ES dalībvalstīm un iestādēm atbilstoši ES tiesību aktiem.

Tehnoloģijas

.NET, ASP.NET MVC, Bootstrap, tīmekļa lietojumprogrammas, JAVA, Gupta Team Developer, SAP BusinessObjects,  Data Stage, MS IIS, XML, Informix, Oracle, Sybase u.c.

Tehnoloģiskais partneris