Klients: Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB)

Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas mērķis ir digitalizēt LNB kolekcijas un citu partneru krājumu avotus, padarot tos pieejamus lasītājiem internetā.

Tika izveidota efektīva meklētājprogramma – rīks, kas nodrošina lasītājiem meklēšanas pakalpojumu visā bibliotēkā un tās partneru resursos vienuviet, saņemot informāciju no iepriekš savāktas, strukturētas un indeksētas informācijas krātuves. Izveidots arī personalizācijas un elektronisko materiālu pieprasīšanas pakalpojums.

Būtiskākie ieguvumi

  • Digitalizētās LNB kultūras un zinātniskās literatūras kolekcijas ir digitāli pieejamas.
  • Centralizēts piekļuves punkts visiem LNB digitālajiem resursiem.
  • Lietotāju autentifikācija un personalizēšana dod iespēju lietotājiem saņemt paziņojumus par viņu pieprasītā satura pieejamību.

Tehnoloģijas

.NET, FSIS (FAST ESP), ASP.NET MVC, WCF, MS SQL Server, Reporting Services, Entity Framework, Castle Windsor, Automapper, Quartz.NET.

Tehnoloģiskais partneris