Klients: LR Labklājības ministrija

Risinājums nodrošina savlaicīgu, kvalitatīvu informāciju labklājības plānošanai un izpildes pārraudzībai. Ir centralizēti daudzi dažādu tehnoloģiju datu avoti, nodrošinot efektīvus instrumentus ātri pieejamiem, saskaņotiem un pareiziem statistikas datiem, lai nodrošinātu ministrijas politikas plānošanu un pārraudzību.

Būtiskākie ieguvumi

  • Kvalitatīvi un uzticami dati ātrai un efektīvai statistikas analīzei.
  • Integrēts un uzticams skatījums uz Labklājības ministrijas padotības iestāžu datiem.
  • Vadības un departamentu standarta un dinamisko pārskatu veidošana, izmantojot integrētu informāciju.
  • Salāgoti dažādu organizāciju klasifikatori, izstrādāti klasifikatori ar vēsturisko datu uzkrāšanu
  • Lietotājiem draudzīgs biznesa inteliģences rīks padziļinātai informācijas analīzei.

Tehnoloģijas

SAP BusinessObjects, SAP Data Services, SAP PowerDesigner, SAP Sybase IQ, MS SQL Server, MS Master Data Services

Tehnoloģiskais partneris