AS “Exigen Services Latvia” privātuma politika

1. AS “Exigen Services Latvia” privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai, kas ir datu subjekts, informāciju par personas datu apstrādes nolūkiem, pamatojumu, drošību un apstrādes termiņu, kas piemērojami AS “Exigen Services Latvia” veiktajai personas datu apstrādei.

Šī privātuma politika sniedz vispārēju informāciju par AS “Exigen Services Latvia” personas datu apstrādi – konkrētāka un detalizētāka informācija par personas datu apstrādi var tikt iekļauta individuālos līgumos un citos iekšējos dokumentos.

2. Datu apstrādes pārzinis un tā kontaktinformācija
2.1. Personas datu apstrādes Pārzinis ir AS “Exigen Services Latvia” (turpmāk tekstā – Exigen Services Latvia), Reģ. Nr.40003275598, juridiskā adrese: Rīga, Jāņa Daliņa iela 15, LV-1013. Struktūrvienību adreses: Rīga, Jāņa Daliņa iela 15, LV-1013; Jelgava, Lielā iela 1, LV-3001; Liepāja, Uliha iela 57, LV-3401.
2.2. Ar Exigen Services Latvia datu aizsardzības speciālistu var sazināties pa e-pastu: dpo@exigenservices.com.

3. Kādus personas datus Exigen Services Latvia apstrādā?
3.1. Piesakoties konkrētai vakancei vai izsakot vēlmi strādāt Exigen Services Latvia, tiek apstrādāti šādi Jūsu personas dati: e-pasts, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un informācija, kas ir iekļauta pretendenta CV un motivācijas vēstulē.
3.2. Exigen Services Latvia apstrādā Jūsu kontaktinformāciju – e-pasta adresi, vārdu, uzvārdu, telefona numuru un citus Jūsu norādītos datus, ja sazināties ar mums telefoniski vai elektroniski, lai iegūtu informāciju par Exigen Services Latvia pakalpojumiem vai vēlaties sniegt atsauksmes par tiem.

4. Kādiem nolūkiem Jūsu personas dati tiek apstrādāti?
4.1. Lai nodrošinātu darbinieku atlasi un pārliecinātos par pretendentu atbilstību konkrētai vakancei, kā arī lai saglabātu konkursu neizturējušo pretendentu datus un piedāvātu tiem citu vakanci, ja tāda kļūtu pieejama.
4.2. Lai nodrošinātu atgriezenisko saiti ar potenciālajiem un esošajiem klientiem, sniegtu informāciju par piedāvātajiem pakalpojumiem.

5. Datu apstrādes tiesiskais pamats
5.1. Personas CV un motivācijas vēstulē iekļautie personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz Darba likumu un datu subjekta rakstisku piekrišanu.
5.2. Exigen Services Latvia klientu atsauksmēs iekļautie personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz Exigen Services Latvia leģitīmo interesi – pakalpojumu un produktu plānošanu un attīstību, iegūstot atgriezenisko saiti no klientiem, kā arī pārdošanas procesa nodrošināšanu.

6. Vai personas dati tiek nodoti trešajām personām?
6.1. Jūsu kā pretendenta personas dati, kas iekļauti CV un motivācijas vēstulē, ar Jūsu rakstisku piekrišanu var tikt nodoti Exigen Services Latvia grupas uzņēmumiem ārpus Eiropas Savienības – uz ASV, Ukrainu vai Krieviju. Personas datu nodošana ārpus Eiropas Savienības notiek, pamatojoties uz starp Exigen Services Latvia un personas datu saņēmēju noslēgtu savstarpēju līgumu, kas satur standarta datu aizsardzības klauzulas, ko Eiropas Komisija pieņem saskaņā ar Vispārējās datu aizsardzības regulas 93.panta 2.punktā minēto pārbaudes procedūru.

7. Kā Exigen Services Latvia izmanto sīkdatnes?
7.1. Tīmekļa vietne www.exigenservices.lv izmanto sīkdatnes, lai vāktu Jūsu IP adreses un pārlūkošanas informāciju, Jūsu apmeklētās tīmekļa vietnes vai laiku, ko Jūs pavadījāt katrā lapā, un ļautu tīmekļa vietnei atcerēties Jūsu sistēmu un izvēli.
7.2. Sīkdatnes ļauj Exigen Services Latvia sekot līdzi tīmekļa vietnes datplūsmai un lietotāju mijiedarbībai ar tīmekļa vietni – Exigen Services Latvia izmanto šos datus, lai analizētu apmeklētāju uzvedību un uzlabotu apmeklētāju pieredzi
7.3. Sīkdatnes tiek saglabātas Jūsu ierīcē tikai tad, ja Jūs piekrītat (ja vien sīkdatnes nav vajadzīgas tīmekļa vietnes tehniskai funkcionēšanai). Tomēr jāņem vērā, ka, ja Jūs nepiekrītat sīkdatņu izmantošanai, tīmekļa vietnes atsevišķas funkcijas var nefunkcionēt pienācīgi vai nestrādāt vispār.
7.4. Sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir Exigen Services Latvia leģitīmā interese nodrošināt tīmekļa vietnes tehnisko funkcionalitāti. Kad sīkdatnes tiek izmantotas, lai atcerētos Jūsu izvēli vai statistikas nolūkā, tiesiskais pamats ir Jūsu piekrišana.
7.5. Jūs varat kontrolēt un/vai dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles – sīkāku informāciju skatīt www.youronlinechoices.com. Jūs varat dzēst visas sīkdatnes, kas jau ir saglabātas Jūsu datorā, un Jūs varat noteikt, lai pārlūkprogramma neļauj tās saglabāt.

8. Kā jūs varat piekļūt saviem datiem, pārbaudīt to pareizību un izlabot tos?
8.1. Jums ir tiesības pieprasīt Jūsu personas datu kopijas jebkurā laikā, pārbaudīt glabātās informācijas pareizību un/vai labot vai atjaunināt šo informāciju. Jūs varat arī lūgt pilnībā izdzēst Jūsu personisko informāciju, ja to neliedz tiesību akti. Visi pieprasījumi sūtāmi Exigen Services Latvia datu aizsardzības speciālistam uz adresi dpo@exigenservices.com.
8.2. Mēs pieliksim visas komerciāli pamatotas pūles, lai nodrošinātu Jūs ar atbilstošu piekļuvi jebkādai Jūsu personiskajai informācijai, kuru mēs glabājam 30 dienas no Jūsu piekļuves pieprasījuma.
8.3. Lai aizsargātu Jūsu privātumu un drošību, mēs veiksim atbilstošus pasākumus, lai pārbaudītu Jūsu identitāti pirms informācijas izsniegšanas par Jūsu pieprasītajiem personiskajiem datiem.

9. Termiņi personas datu glabāšanai un dzēšanai
9.1. Datu subjekta – pretendenta – informācija tiek dzēsta brīdī, kad datu subjekts ir saņēmis informāciju par vakanču konkursa rezultātu un nav devis piekrišanu turpmākai savu datu glabāšanai.
9.2. Ja datu subjekts vēlas, lai viņa informācija tiktu glabāta arī pēc vakanču konkursa izbeigšanās vai iekļauta pretendentu datu bāzē, datu subjektam jādod rakstiska piekrišana, ka viņa dati tiks uzglabāti gadījumam, kad būs kādi citi piemēroti darba piedāvājumi.

10. Tehniskie, drošības un organizatoriskie drošības pasākumi
Pārzinis datu apstrādi un glabāšanu veic izmantojot mūsdienu tehnoloģijas, nodrošinot to drošu glabāšanu.

11. Personas datu drošība un aizsardzība
Exigen Services Latvia īsteno atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu tādu drošības līmeni, kas nepieciešams personas datu glabāšanai:
11.1. nodrošina datu apstrādes sistēmas un pakalpojumu nepārtrauktu konfidencialitāti, integritāti, pieejamību un noturību, kā arī atbilstošas Informācijas drošības sistēmas, programmnodrošinājumu drošai datu glabāšanai;
11.2. nodrošina iespēju laicīgi atjaunot personas datu pieejamību un piekļuvi tiem gadījumā, ja ir noticis fizisks vai tehnisks negadījums, vai sistēmas darbības pārtraukums;
11.3. regulāri veic tehniskos un organizatoriskos pasākumus datu aizsardzības drošības efektivitātes testēšanai, izvērtēšanai un novērtēšanai, lai nodrošinātu apstrādes drošību;
11.4. veic savu darbinieku apmācību darbam ar datu apstrādi, ieviešot iekšējos personas datu apstrādes noteikumus tiem atbilstošas procedūras.