Pēteris Krastiņš

Finanšu un administratīvais direktors


Pētera Krastiņa pieredze informācijas tehnoloģiju jomā ir ļoti plaša. Tā ir uzkrāta vairāk kā 35 gadu laikā, karjeras sākumā veicot zinātniskā lidzstrādnieka, projektu vadītāja un konsultanta pienākumus, vēlāk – strādājot par projektu pārvaldības biroja un programmatūras ražošanas vadītāju. Savukārt šobrīd Pēteris Exigen Services Latvia ieņem atbildīgo finanšu un administratīvā direktora amatu.

Paralēli profesionālajām gaitām, jau 15 gadus sniedz ieguldījumu izglītības attīstībā, darbojoties LU un LLU kā komisijas loceklis un priekšsēdētājs pirmā un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās.