10.06.2016

Latvijas augstskolas aicinātas pieteikt savu studentu darbus IT jomā konkursam ZIBIT

Līdz 15. jūlijam visas Latvijas augstskolas ir aicinātas izvērtēt un pieteikt savu studentu 2015./2016. akadēmiskajā gadā izstrādātus studiju noslēguma darbus Latvijas augstskolu IT bakalaura un maģistra darbu konkursam ZIBIT, ko jau piekto reizi Latvijas Universitātes Fonds (LU Fonds) organizē sadarbībā ar IT uzņēmumiem Exigen Services Latvia un Accenture Latvia.

Šogad konkurss norisināsies divās kārtās: pirmajā kārtā katra augstskola veic iekšēju izvērtēšanu un līdz 15. jūlijam iesūta 1-3 labākos bakalaura un/vai 1-3 labākos maģistra darbus konkursa žūrijai uz epastu zibit@fonds.lv.

Otrajā kārtā iesūtītos darbus izvērtēs konkursa žūrija – IT uzņēmumu Exigen Services Latvia un Accenture Latvia pārstāvji. Trīs labāko bakalaura un trīs labāko maģistru darbu autori un šo darbu vadītāji saņems stipendijas. Labākā maģistra darba autors iegūs vienreizēju stipendiju 1000 eiro apmērā, savukārt labākā bakalaura darba autors – 800 eiro stipendiju. Labāko darbu vadītāji iegūs vienreizēju stipendiju 500 eiro apmērā. Kopējais stipendiju fonds ir 7600 eiro.

Pieteikumu konkursam var iesūtīt tikai akreditēta Latvijas augstākās izglītības iestāde.

Konkursa laureātu apbalvošana notiks 2016. gada 25. augustā.

Pieteikuma forma un konkursa noteikumi, kā arī plašāka informācija par www.fonds.lv/zibit