23.10.2017

Exigen Services Latvia piešķir stipendijas 9000 EUR vērtībā daudzsološākajiem IT jomas studentiem

Uzņēmuma Exigen Services Latvia un Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonda ikgadējā stipendiju konkursā izvēlēti seši izcilākie informācijas tehnoloģiju (IT) jomas studenti no sešām Latvijas augstskolām, kuri, ne tikai savu teicamo sekmju dēļ, bet arī pierādot motivāciju studēt IT, saņems stipendijas 2017./2018. studiju gadam par kopējo summu 9 000 EUR.

Stipendijas katru 1500 EUR apmērā saņems Anastasija Ņikiforova no Latvijas Universitātes,

Endijs Titomers no Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Aleksejs Sergejevs no

Rēzeknes Tenoloģiju akadēmijas, Elizabete Liene Šterna no Rīgas Tehniskās universitātes, Eduards Arefjevs no Transporta un sakaru institūta un Liene Strunke no Vidzemes Augstskolas.

“IT joma ir strauji augoša un dinamiska. Lai kļūtu par izcilu IT speciālistu, nemitīgi ir jāizaicina savas zināšanas, paplašinot savu intelektuālo un profesionālo kompetenci ne tikai studiju laikā, bet visu dzīvi. Tāpēc, līdzās labām sekmēm mācībās, vienlīdz svarīga ir arī studentu mērķtiecība, motivācija un pašatdeve – īpašības, kas palīdz koncentrēties mērķiem un panākt pozitīvu rezultātu. Atbalsts jaunajiem speciālistiem ir ļoti nozīmīgs, un mēs esam gandarīti par iespēju ik gadu ieguldīt jaunajos IT talantos, šādā veidā motivējot viņus izkopt savu potenciālu un uzsākt profesionālo karjeru,” stāsta Exigen Services Latvia valdes priekšsēdētāja vietnieks Uldis Smilts.

Uzvarētāji tika izvēlēti no kopumā 39 pretendentiem. Aktīvākie pieteikumu iesniedzēji šogad bija Transporta un sakaru institūta, Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas Universitātes studenti.

Lai gan stipendiju ieguvējus vieno ļoti spēcīga motivācija apgūt programmēšanu un citus ar informācijas tehnoloģijām saistītus tematus, viņi ir arī sabiedriski aktīvi. Tā piemēram Endijs Titomers, Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Datorvadības 2. kursa students, tiek raksturots kā ļoti atbildīgs un mērķtiecīgs students. Aktīvu līdzdarbošanos dažādos programmēšanas pasākumos Endijs apvieno ar orientēšanās un skriešanas sacensībām, iegūstot pat LLU gada sportista titulu. Savukārt, Latvijas Universitātes (LU) maģistra studiju programmas 1. kursa studente Anastasija Ņikoforova ne tikai ar savām izcilajām sekmēm un sekmīgo darbošanos pētniecībā, bet arī ar pārliecību, ka IT joma ir piemērota arī sievietēm, lauž sabiedrības stereotipus.

Vairāki stipendiju ieguvēji papildus studijām atrod laiku jaunu IT produktu izstrādei, piemēram, Aleksejs Sergejevs darbojas vairākos projektos datorspēļu izstrādes jomā. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas pasniedzēji šo 4. kursa studentu raksturo kā atbildīgu, centīgu un radošu. Savukārt, 2. kursa studente Elizabete Liene Šterna, stipendijas ieguvēja no Rīgas Tehniskās universitātes (RTU), iepriekšējā studiju gadā uzrādījusi ne tikai izcilas sekmes, bet arī spēcīgu motivāciju turpināt studijas arī pēc bakalaura programmas absolvēšanas. Elizabete atzīst, ka studentam apvienot lekcijas ar darbu ir ļoti sarežģīti, īpaši pirmajos studiju gados, tādēļ iegūtā stipendija palīdzēs veltīt savu enerģiju tikai studijām. “Man tas ir ļoti svarīgi, ka es zinu, ka manu centību un apņēmību kāds novērtē, arī iegūtā stipendija to apstiprina – pēc smagā darba pateikts paldies,” secina Elizabete. Studente atrod laiku nodarboties arī ar kalnu slēpošanu, piedaloties Latvijas un Baltijas mēroga sacensībās un iegūstot augstas vietas.

Eduards Arefjevs ir Transporta un Sakaru institūta bakalaura studiju 4. kursa students, kurš aizvien meklē jaunas iespējas papildināt savas zināšanas dažādos starptautiskos kursos, konferencēs un citviet. Lai dažādotu Latvijas IT jomas speciālistu zināšanas, Eduards ir apguvis vairākas programmēšanas valodas arī ārpus studiju laika, tādēļ students apstiprina, ka iegūtā stipendija ļaus vairāk koncentrēties uz attīstību. “Tas, ka ieguvu stipendiju nozīmē ne tikai atzinību no augstskolas un uzņēmuma puses, bet pārliecību, ka Latvijā vajag stiprus programmētājus,” atzīst Eduards, atklājot, ka pēc augstskolas absolvēšanas plāno turpināt apgūt dažādus kursus internetā, ko piedāvā universitātes visā pasaulē.

Visbeidzot, Lieni Struņķi, Vidzemes Augstskolas (VA) bakalaura studiju 4. kursa studenti, augstskolas pasniedzēji raksturo kā mērķtiecīgu, uzņēmīgu un sabiedriski aktīvu. Lai gan iepriekš absolvējusi citas jomas studijas, savu īsto aicinājumu radusi tieši IT jomā.

Lai gan stipendiju ieguvēji ir ļoti dažādi, tomēr viņus vieno interese par IT jomu un tās ilgtspējīgu attīstību Latvijā. Arī uzņēmums AS “Exigen Services Latvia” uzskata, ka studenti, kuriem ir motivācija attīstīties pašiem un sniegt ieguldījumu Latvijas IT jomā, ir jāatbalsta, lai nezaudētu motivētus, atvērtus un komunikablus jaunos speciālistus. Lai Latvija kļūtu par vadošu Eiropas valsti IT jomā, ieguldījums jauniešu attīstība ir tālredzīga un ilgtspējīga rīcība!

Pieteikties stipendiju konkursam tika aicināti Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes, Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Informācijas tehnoloģiju fakultātes, Transporta un sakaru institūta Datorzinātņu un telekomunikāciju fakultātes, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Inženieru fakultātes un Vidzemes augstskolas Inženierzinātņu fakultātes IT studiju programmu bakalaura līmeņa 2. – 4. kursa studenti, kā arī maģistrantūras studenti ar labām un teicamām sekmēm. Uzvarētāji laika posmā no 2017.gada septembra līdz 2018.gada jūnijam ik mēnesi saņems stipendiju 150 EUR vērtībā.