15.09.2017

Exigen Services Latvia Android vasaras skola nosvin pirmo izlaidumu

Ar eksāmenu, labiem rezultātiem un izlaidumu pagājušajā piektdienā noslēdzās Exigen Services Latvia 1.Android skola. To absolvēja divpadsmit studentu, kuri konkursa kārtībā bija nopelnījuši iespēju skoloties pie mums. Kursu sagatavoja un vadīja Exigen Services Latvia Android speciālisti. 

Visas mācības notika augusta pēdējā nedēļā, tajā piedalījās studenti no Latvijas augstskolām: Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās Universitātes, Vidzemes augstskolas un Liepājas universitātes. Mācības noslēdzās ar eksāmenu, ko ar lielākām vai mazliet mazākām sekmēm nokārtoja visi studenti.

Trīs no studentiem ar vislabākajām sekmēm tika uzaicināti praksē uzņēmumā tālāku praktisku Android zināšanu gūšanā, kā arī ar iespēju klūt par mūsu pastāvīgiem kolēģiem abpusēju simpātiju gadījumā.

Izlaidumā studentiem atzinīgus vārdus teica valdes priekšsēdētāja vietnieks Uldis Smilts un programmas vadītājs Vasīlijs Sergejevs.  Visi studenti saņēma sertifikātus un mūsu piemiņas suvenīrus. Svinības noslēdzās ar krāšņās Android kūkas apēšanu!