Eižena Āriņa Balva Datorikā 2018

Pieteikties


Informācija par ieteicēju

Informācija par pretendentu*