Eižena Āriņa Balva Datorikā 2018

Par Ēiženu Āriņu

Eižens Āriņš (1911—1987) bija matemātiķis, viens no pirmajiem zinātniekiem, kurš 50. gados Latvijā pievērsies
datortehnikai.

Eižena Āriņa balva datorikā ir viens no prestižākajiem apbalvojumiem Latvijas informācijas un tehnoloģiju
(IT) nozarē. Tā izceļ Latvijas IT nozares izcilākos profesionāļus, kas snieguši nozīmīgu teorētisku
ieguldījumu Latvijas datorzinātnes attīstībā un praktisku ieguldījumu IT jomā, izstrādājot un ieviešot
novatoriskus un sabiedrībai aktuālus IT risinājumus. Balvu pasniedz Exigen Services Latvia, Latvijas
Zinātņu akadēmija un Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds.

2000. gadā dibināto balvu, kas nosaukta par godu Latvijas datorzinātnes pamatlicējam profesoram Eiženam
Āriņam, var iegūt tikai reizi mūžā. Tās ieguvējs saņem stipendiju 2500* eiro apmērā, diplomu un īpašu
zelta medaļu.