Eižena Āriņa Balva Datorikā 2018

Par Balvu

Eižena Āriņa balva datorikā ir viens no prestižākajiem apbalvojumiem Latvijas informācijas un tehnoloģiju (IT) nozarē. Tā izceļ Latvijas IT nozares izcilākos profesionāļus, kas snieguši nozīmīgu teorētisku ieguldījumu Latvijas datorzinātnes attīstībā un praktisku ieguldījumu IT jomā, izstrādājot un ieviešot novatoriskus un sabiedrībai aktuālus IT risinājumus. Balvu pasniedz Exigen Services Latvia, Latvijas Zinātņu akadēmija un Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds.

2000. gadā dibināto balvu, kas nosaukta par godu Latvijas datorzinātnes pamatlicējam profesoram Eiženam Āriņam, var iegūt tikai reizi mūžā. Tās ieguvējs saņem stipendiju 2500* eiro apmērā, diplomu un īpašu zelta medaļu.


Eižena Āriņa balvas līdzšinējie laureāti

Par praktisku ieguldījumu

Asset 3

<2017>

Dr.dat., Prof. Guntis Bārzdiņš

Profesora vadībā LU MII Mākslīgā intelekta laboratorijā jau 10 gadus tiek veikti fundamentāli un praktiski pētījumi dabiskās valodas automātiskā semantiskajā analīzē un citos mākslīgā intelekta virzienos.

<2016>

Dr.h.c. Valdis Lokenbahs

Par praktisku ieguldījumu IT jomā. V.Lokenbahs ir viens no Latvijas IT nozares celmlaužiem. Viņš radījis simtiem IT nozares darba vietu Latvijā un ar savu profesionālo darbību veicinājis Latvijas eksporta attīstību, tostarp bijis vairāku Latvijā nozīmīgu IT organizāciju dibinātājs – LIKTA, RITI.

<2015>

Sergejs Skusovs

Par praktisku ieguldījumu IT jomā, izstrādājot un ieviešot novatoriskus un sabiedrībai aktuālus IT risinājumus, uzvarēja SIA “Meditec” radošais direktors Sergejs Skusovs, kurš izstrādājot sistēmu “Emy”, kļuva par vienu no pirmajiem “Windows 8” dizaina valodas ieviesējiem Latvijā. Tāpat S. Skusovs izstrādāja informācijas sistēmu “Health Point”. “Health Point” ir Latvijā pirmā izstrādātā platforma pacientiem, kas vienuviet nodrošina dažādu ar veselību un veselības aprūpi saistītu jautājumu risināšanu.

<2014>

Viesturs Ozoliņš

Par praktisku ieguldījumu IT jomā, izstrādājot un ieviešot novatoriskus un sabiedrībai aktuālus IT risinājumus, ir vadījis CSDD e-pakalpojumu platformas un ar to saistītās mobilās aplikācijas izstrādi, lai nodrošinātu ērtu iespēju autovadītājiem saņemt tiem aktuālo informāciju, izmantot CSDD pakalpojumus un veikt maksājumus tiešsaistē. E.csdd.lv pakalpojumus pašlaik izmanto vairāk nekā 320 tūkstoši autovadītāju visā Latvijā

<2013>

Jānis Erts

Radīji iniciatīvu platformu Manabalss.lv, ar kuras palīdzību ikviens interneta lietotājs var vākt parakstus sev interesējošu likumprojektu ierosināšanai, tādējādi daudz ērtāk un efektīvāk ietekmējot lēmumu pieņemšanu valstī. Platforma tiek aktīvi izmantota un vairāki ierosinātie likumprojekti jau ir īstenojušies, savukārt citi pašlaik atrodas Saeimas izskatīšanā.

<2012>

Jānis Grundspeķis

Profesors, vairāku jaunu zinātnisku virzienu attīstītājs. Viņa nozīmīgākais zinātniskais sasniegums ir unikālas struktūrmodelēšanas pieejas izstrāde, kas paredzēta sarežģītu tehnisku sistēmu modelēšanai, analīzei un tehniskajai diagnostikai. Pašlaik J.Grundspeņķis ir viens no spēcīgākajiem Latvijas pētniekiem mākslīgā intelekta jomā.

Par teorētisku ieguldījumu

Asset 4

<2017>

Dr. habil. sc. ing., Prof. Jurijs Merkurjevs

Zinātniskās skolas sarežģītu sistēmu modelēšanā un simulēšanā Latvijā dibinātājs un vadītājs. Viņa vadībā ir izstrādāti jauni efektīvi risinājumi modelēšanas un simulēšanas metodoloģijā. Kā arī, viņa vadībā starptautiskā projekta "INFROM" ietvaros izstrādātā platforma vides un tehnoloģisko sistēmu monitoringam ir aprobēta Latvijas pašvaldībās, veicot Daugavas plūdu, Lubānas ezera, Madonas pilsētas un novada mežu monitoringu.

<2016>

Dr.habil.math. Aivars Lorencs

Par teorētisku ieguldījumu Latvijas datorzinātnes attīstībā. A.Lorencs devis lielu ieguldījumu datorzinātnes teorijas attīstībai Latvijā, izstrādājot teorētiskos pamatus tēlu pazīšanas, objektu klasifikācijas, kriptogrāfijas, signālu un attēlu apstrādes risināšanai.

<2015>

Audris Kalniņš

Par teorētisku ieguldījumu Latvijas datorzinātnes attīstībā. Audris Kalniņš ir Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta (LU MII) vadošais pētnieks , kurš, balstoties uz iepriekš iegūto lielo pieredzi modelēšanas valodu un modelēšanas rīku būvē, LU MII izvērsa jaunu pētījumu virzienu – modeļu transformāciju valodu izstrādi.

<2014>

Ivars Biļinskis

Par nozīmīgu teorētisku ieguldījumu Latvijas datorzinātnes attīstībā, ir izstrādājis signālu neregulārās diskretizācijas teorijas un to pielietojumu risinājumus, kas jaunu IT produktu izstrādātājiem sniedz iespējas daudz efektīvāk apstrādāt dažāda veida signālus. Viņa darbs jau ir pielietots dažādu specifisku IT sistēmu izstrādē un izgatavošanā, kā arī bijis par pamatu mēriekārtu radīšanai un 35 jauniem izgudrojumiem

<2013>

Aldis Baums

Viens no vadošajiem konstruktoriem Latvijas pirmā diskrētās darbības elektronisko lampu datora LM3 izstrādē un strādājis arī kopā ar Eiženu Āriņu. Veicis aparatūras un programmatūras izstrādi kosmiskajiem pētījumiem, tai skaitā Marsa izpētei. A. Bauma darba pieredze plaši izmantota, veidojot jaunas sistēmas rūpniecības automatizācijai un lauksaimniecībai, turklāt pavisam nesen izstrādātas arī jaunas metodes enerģijas ekonomijai.

<2012>

Andris Ambainis

31 gada vecumā kļuva par jaunāko akadēmiķi Latvijas Zinātņu akadēmijas vēsturē. A.Ambainis ir viens no vadošajiem kvantu skaitļošanas pētniekiem ne tikai Latvijas, bet visas globālā mērogā, un viņa pētījumu rezultāti ir starp visbiežāk citētajiem pasaulē.