Eižena Āriņa Balva Datorikā 2018

Āriņa balva

Eižena Āriņa balva datorikā ir viens no prestižākajiem apbalvojumiem Latvijas informācijas un tehnoloģiju (IT) nozarē. Tā izceļ Latvijas IT nozares izcilākos profesionāļus, kas snieguši nozīmīgu teorētisku ieguldījumu Latvijas datorzinātnes attīstībā un praktisku ieguldījumu IT jomā, izstrādājot un ieviešot novatoriskus un sabiedrībai aktuālus IT risinājumus. Balvu pasniedz:

Latvijas Zinātņu akadēmija

Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds

Exigen Services Latvia

2000. gadā dibināto balvu, kas nosaukta par godu Latvijas datorzinātnes pamatlicējam profesoram Eiženam Āriņam, var iegūt tikai reizi mūžā. Tās ieguvējs saņem stipendiju 2500.00 eiro apmērā, diplomu un īpašu zelta medaļu.


PI E TEIKŠANĀS DARBU IZSK A TĪŠANA APBA L V OSANAS CEREMONIJA

2017. gada Āriņa Balvas kandidāti

Guntis Bārzdiņš

Valdis Bergs

Andris Breške

Pēteris Rivža

Aleksandrs Belovs

Jurijs Merkurjevs

Fricis Pirtnieks